Alacsonyküszöbű szolgáltatók műhelytalálkozója

2016. november 21-én került megrendezésre a Félúton Alapítvány és az OKEE szervezésében a működési engedéllyel rendelkező szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatását végzők műhelytalálkozójára. Az eseménynek a Félúton Alapítvány Orczy Klubja adott otthont Budapest VIII. kerületében.

A találkozón 22 engedéllyel rendelkező szolgáltató képviseltette magát 41 szakemberével.

A találkozónak két fontos célja volt:

  1. A szervezeteknek lehetőségük volt röviden bemutatkozni és egyben megismerni egymás egyedi szakmai munkáját.

  2. Választ kapni arra a kérdésre, az egyes ártalomcsökkentő lehetőségek háttérbe szorulásával milyen új típusú szolgáltatások jelentek meg a szolgáltatóknál a hatékony kliensellátás érdekében.

A műhelytalálkozó rövid összefoglalása

  • Szakmai irány szerint két nagy csoportra bonthatók a nyújtott szolgáltatások. Az egyik a prevenció, a másik az ártalomcsökkentés. A prevenciós tevékenységeket zömmel iskolai drogmegelőzési programok vagy közösségi prevenciós tevékenységek alkotják.

  • Az ártalomcsökkentő tevékenységek közül legtöbben a Drop In szolgáltatásokat nyújtják, de kiemelkedő még azt utcai megkereső munka az adott szolgálatoknál. Az utcán végzett szakmai munka elsősorban a szerhasználó szex-munkásokra és a gyermek szex-munkásokra fekteti a hangsúlyt, ami egy nagyon nehéz és korlátozott területe a segítésnek, ugyanakkor egyértelmű, hogy ennek a rétegnek nagy szüksége van a szociális segítésre.

  • Külön érdemes beszélni a „party-szerviz” szolgáltatásokról, ahol nagyon jól megjelentek az egyes szolgáltatók specialitásai, mint pl. bulikon, fesztiválokon való részvétel. Több vidéki városban hatékony „party-szerviz” szolgáltatások működnek kiemelkedő sikerrel.

  • Fontos megjegyezni, hogy még három vidéki városban működik tűcsere és a hozzá tartozó ártalomcsökkentő tevékenység. Debrecenben egyedülállóan zajlik egy 2 éves EU-s projekt, melynek már a végén tartanak, ahol is 5 városban, az utcán talált fecskendőkben maradt anyagokat vizsgáltatják be, hogy minél több és alapos információt kaphassanak a használt szerekről.

  • Kiemelendő a megkereső munkák összeszedettsége és sokszínűsége a szervezeteknél. Szinte mindenki szoros kapcsolatot tart fent a helyi kórházak addiktológiai osztályaival. Akik prevenciós tevékenységeket is végeznek, ők fogadóórákkal mélyítették el a kapcsolatot a helyi iskolákkal, kollégiumokkal. A Magyar Vöröskereszt egyedi megoldásokkal alakított ki kapcsolatot a házi orvosokkal.

A bemutatkozások nagyon hasznosak voltak, mert rálátást kaphattunk egymás – ezen belül a különböző területi adottságokra reagáló -, szakmai munkájára. 

A következő műhelytalálkozót 2017 év tavaszára tervezzük.

facebooktwittergoogle_plusfacebooktwittergoogle_plus