Pszichiátriai betegek kezelése

Pszichiátriai beteg vagyok mit tegyek?

Amennyiben pszichés problémával küzd, és jobban szeretne lenni, jó helyen tájékozódik!

Intézményünkben olyan segítségre talál, mely valódi utat mutat ahhoz, hogy mielőbb újra teljes életet élhessen. Adjon esélyt önmagának!

Gyógyszer, vagy pszichoterápia?

Sokaknak van előítélete, félelme a pszichiátriai kezeléssel kapcsolatban. Elektrosokk, gumiszoba, kényszerzubbony, begyógyszerezett zombiként dülöngélő szerencsétlenek. Másik oldalról a dívány mögött ülő, soha meg nem szólaló hideg terapeuta képe az, ami a filmekből ismerős sokak számára.
Új módszerek a gyógyszeres kezelésben

A gyógyszeres pszichiátriai kezelés hosszú története során átütő változás csak az elmúlt 30 évben következett be. Korábban az erős nyugtatáson kívül semmilyen érdemi kezelés nem létezett, a súlyosabb esetekben a fizikai rögzítés, vagy a nagyon erős szerek által : "kémiai kényszerzubbonynak" nevezett lenyugtatást használták.

A gyógyszerek és a pszichoterápiás módszerek fejlődésével azonban a pszichiátriai kezelés teljesen megváltozott. A nyugtatás helyett a beteg aktivitásának fokozása a cél. Felismerték, hogy az erős nyugtatás nem feltétele a hatékony gyógyszeres kezelésnek, sőt mellékhatásnak tekinthető. A szorongást, félelmeket, fóbiákat, depressziót csak nyugtatóval kezelni ma már műhiba. A korszerű antidepresszívumok úgy képesek oldani ezeket a panaszokat, hogy a páciens aktivitása, teljesítőképessége javul. Olyan alvásjavító szerek jelentek meg, melyek nem okoznak másnap kábaságot, és az általuk kiváltott alvás jellege jobban hasonlít a természetes alváshoz. A gyógyszer-kutatások egyik fő vezérfonala a mellékhatások csökkentése lett, így utóbbi években sorra jelentek meg az újabb és újabb gyógyszer-generációk, melyeknél minimalizálták a korábbi gyógyszerekre jellemző erős mellékhatásokat.

Új módszerek a pszichoterápiában

A pszichoterápia is jelentős fejlődésen ment át az elmúlt évszázadban. A tudatos, tervezett pszichoterápiás beavatkozás Freud nevéhez köthető. Mint minden új felfedezésnek ennek is megvoltak a kezdeti túlzásai, melyeket az évtizedek alatt fokozatosan a háta mögött hagyott. Freud felismerése, hogy életünket csak részben irányítják tudatos döntéseink és létezik egy tudattalan tartomány, melyen olyan erők működnek amikre nincsen rálátásunk, forradalmi gondolat volt az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején. Az elmúlt száz évben a pszichoterápia is rengeteget változott, fejlődött. Freud az elfojtott szexualitást gondolta a tudatalatti fő mozgatóerejének, és terápiáinak is ezt állította a fókuszába. Bár a szexualitás fontosságát nem kérdőjelezik meg, ma a motivációk szélesebb skálájával foglalkozunk, és az ösztönök mellett a személyiség strukturális felépítése, működési módjai kerültek a fókuszba.

A pszichoterápiának van egy szűkebb és egy szélesebb értelmezése. Tágabban értelmezve minden beszélgetés ami akár csak pillanatnyilag megnyugtatja a beteget pszichoterápiának vehető. Aktuális feszültség levezetésére, megnyugtatásra ez elegendő lehet, de a szükséges tartós változást nem hozza meg. Szűkebb értelemben véve a pszichoterápia egy strukturált rendszer, megfogalmazott célokkal, a változás érdekében tudatos technikákat alkalmazva. Célja tartós változás elérése egy, a pácienssel együtt történő kitartó közös munka révén. A páciens meghallgatása, pillanatnyi ventilálás, a feszültség levezetése, néhány jó tanácsa adása, megnyugtatása ebből a szempontból nem nevezhető pszichoterápiának.

Laikusok számára zavaró lehet a pszichoterápiás módszerek sokfélesége. Freud óta számtalan pszichoterápiás iskola alakult, más és más szemlélettel, módszerrel.

Az alábbiakban pár szóban ismertetjük a legelterjedtebb pszichoterápiás módszereket.

Pszichoanalitikus terápia: viselkedésünket, érzelmi állapotainknak, motivációinkat meghatározó tudaton kívüli tényezőknek, a tudatalattinak nevezett erőket helyezi a terápia fókuszába Kognitív terápia: gondolkodásunkban jelenlévő sablonokat, gondolkodási mintákat veszi célba. (pl.: jaj már csak fél üveg borom van- de jó, még van fél üveg borom stb.) Ezek szisztematikus feltérképezésével és átalakításával foglalkozik. Jóval kevesebb hangsúlyt helyez az érzelmi motivációkra, és tudatalatti tartalmakra Viselkedés terápiák: bizonyos pszichiátriai betegségek (pl. kényszerek, fóbiák) kezelésére alkalmazzák. Módosult tudatállapot terápiák: autogén tréning, hipnózis, imagináció. Szimbólumokkal, képekkel, emlékekkel dolgozó módszerek, melyeket speciális, un. "módosult tudatállapotban" végeznek. Csoport terápiák: általában zárt csoportban, 1-2 évig tartó terápiák. Legismertebb a pszichodráma, melyben a csoporttagok dramatikus eszközökkel a saját életük problémáit jelenítik meg, és keresnek új érzelmi és viselkedésbeli megoldásokat. Család és párterápiák: kapcsolati problémák kezelésének hatékony módja

A Pszichiátriai betegek kezelése a Félúton Alapítvány egyik fő célkitűzése.
A Your Self Centrum
/Elérhetőségeink:
1171 Budapest, Péceli út 119.
Tel: +36 1 253 8166 /

olyan tervezett és folyamatos klinikai szolgáltatást nyújt a Pszichiátriai betegek kezelése terén, ami az egyén egészségügyi és szociális szükségleteihez igazodik, s amelyben lehetőség nyílik a sikeres felépülésre.