Szociális továbbképzés

2017. március 24-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közzétette az alapítványunk által készített három szakmai tanfolyamunk befogadását a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzését tartalmazó jegyzékébe.

A hivatkozás ide kattintva érhető el!

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék közzétételéről:

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (6) alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a közlemény mellékleteként közzéteszi a 2017. I. negyedévre vonatkozó továbbképzési jegyzéket. A továbbképzési jegyzék minden továbbképzés esetén tartalmazza a minősítés érvényességi idejét. A megjelentetett továbbképzések a továbbképzési jegyzékben szereplő feltételek mellett, a hatályos Rendeletnek  megfelelően szervezhetők.

1.
A továbbképzést szervező megnevezése: Félúton Alapítvány
Címe: 1172 Budapest, Liget sor 26.
A program címe: Megoldásközpontú szociális tanácsadás
A program minősítése érvényes: 2020. március 31.
A program célja, tartalma: Egy hatékony, gyakorlatias módszertan elméleti és gyakorlati megismertetése a segítő szakmában dolgozókkal.
A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, felsővezető, tanácsadó.
A program által közvetlenül érintett pszichiátriai betegek otthona, ellátotti csoport/csoportok: szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, egyéb: szenvedély- és pszichiátriai betegek közösségi ellátása.
A szerezhető továbbképzési pontérték: 40
A program indításának tervezett időpontja: 2017 májusa
A program időtartama: 40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35 000 Ft.
A továbbképzést szervező személy neve: Dr. Zuti Pál
Telefonszáma, email címe: 20/383-6106; dr.zuti@gmail.com
A program engedélyszáma: T-05-123/2016

Tanfolyam rövid összefoglalója (T-05-123/2016)

Hogyan is zajlik egy konzultáció kliens és segítő között a szociális szférában? A szakember általában arra kéri a hozzá fordulót, minél részletesebben számoljon be a problémáról, amivel küzd és mindenről, ami szerinte ahhoz kapcsolódik. Ez természetes is, hiszen fontos számára a helyzet minél alaposabb megismerése. Ha azonban hosszú távon arra rendezkedik be, hogy a kliens patológiájára, problémakategóriájára és annak elemzésére koncentráljon, észrevétlenül problémafókuszúvá válik a segítői kapcsolat, a segített pedig azt az „üzenetet” kapja, hogy diszfunkcionálisan működik, a körülmények áldozata.

Minden segítőnek az a célja, hogy a kliens képessé váljon arra, hogy termékeny, kielégítő életet éljen, amivel elégedett lehet. Egy ilyen alapállásból azonban sokkal nehezebb megtalálni az ehhez vezető utakat, erőforrásokat. A képzésen elsajátított megoldásközpontú módszer segítségével új alapokra helyezzük, a következő alapelvek mentén építjük fel újra a segítői kapcsolatot:

  • Akármilyen küzdelmes is a kliens élete, akármilyen problémák nehezítik is azt, megvannak benne az erőforrások életminősége javítására. A szakember célja ezek azonosítása és visszajelzése.
  • Fokozza a kliens motivációját, ha következetesen a feltárt erőforrásokon van a hangsúly.
  • Kliens és segítője között a kapcsolat kölcsönös együttműködésen alapszik: nem a szakértőé az utolsó szó abban, hogy a kliens mit gondol maga számára a legjobbnak.
  • A kliens kompetenciájára koncentrálás megóvja a segítőt attól, hogy megítélje (sokszor tévesen) a kliens nehézségeit, ehelyett annak meglátására készteti, hogyan kezeli, éli túl a legkilátástalanabb helyzeteket is.
  • A legnehezebb helyzet, környezet is tartogat lehetőségeket.

A megoldásépítés lényege tehát, hogy a szakember a kliens referenciakeretében maradva támogatja őt a változásban. A képzés során a megoldás fókuszú ülések részletes menetét, módszerét sajátítják el a felnőttképzésben résztvevők: olyan stratégiákkal lesznek gazdagabbak, ami a legnehezebb helyzetekben is segítségükre lehet.

2.
A továbbképzést szervező megnevezése: Félúton Alapítvány
Címe: 1172 Budapest, Liget sor 26.
A program címe: Agressziókezelő trénerképzés
A program minősítése érvényes: 2020. március 31.
A program célja, tartalma: Egy hatékony, gyakorlatias módszertan elméleti és gyakorlati megismertetése a segítő szakmában dolgozókkal indulatkezelés és agresszió témában.
A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, felsővezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett pszichiátriai betegek otthona, ellátotti csoport (ok): szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, egyéb: szenvedély- és pszichiátriai betegek közösségi ellátása.
A szerezhető továbbképzési pontérték: 40
A program indításának tervezett időpontja: 2017 május
A program időtartama: 44 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 38000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve: Dr. Zuti Pál
Telefonszáma, e-mail címe: 20/383-6106; dr.zuti@gmail.com
A program engedélyszáma: T-05-124/2016

Tanfolyam rövid összefoglalója (T-05-124/2016)

A képzés a németországi Tesya agressziókezelési módszer honosítása. A módszer valójában a viselkedés, kognitív-, és megoldásközpontú terápiás módszerek vegyítése csoportos munkában. A képzést elvégzők egyrészt képessé válnak saját indulataik kezelésére, másrészt Tesya agressziókezelő trénerré képződnek ki.
Napjainkban mind a gyerekek, mind a felnőttek körében jelentős problémát jelent az agresszió- és indulatkezelés. Éppen ezért van nagy jelentősége, hogy a Tesya – ami egy olyan hatékony és strukturált módszer, melyet sok országban már döntéshozói szinteken is kötelezővé tettek – immár hazánkban is elérhető. Németország és Szlovénia törvénybe iktatta, hogy az agresszív bűncselekmények bizonyos eseteiben a tréning elvégzése kiválthatja a szabadságvesztést.

A képzés témái:
– az agresszió és erőszak meghatározása
– az agresszió megnyilvánulási formái
– bullying, iskolai agresszió
– 10 ülés részletes menete

3.

A továbbképzést szervező megnevezése: Félúton Alapítvány
Címe: 1172 Budapest, Liget sor 26.
A program címe: Szenvedélybeteg “Terápiás Csoport” csoportvezetői képzés
A program minősítése érvényes: 2020. március 31.
A program célja, tartalma: Egy hatékony, gyakorlatias módszertan elméleti és gyakorlati megismertetése a segítő szakmában dolgozókkal.
A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, felsővezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett pszichiátriai betegek otthona, ellátotti csoport (ok): szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, egyéb: szenvedély- és pszichiátriai betegek közösségi ellátása.
A szerezhető továbbképzési pontérték: 45
A program indításának tervezett időpontja: 2017 május
A program időtartama: 60 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50 000 Ft
A továbbképzést szervező személy neve: Dr. Zuti Pál
Telefonszáma, e-mail címe: 20/383-6106; dr.zuti@gmail.com
A program engedélyszáma: T-05-125/2016

Tanfolyam rövid összefoglalója (T-05-125/2016)

A csoportmunka a szociális munka egyik alapvető módszere, mely során hasonló érdekű és/vagy közös problémákkal küzdő személyek rendszeresen összegyűlnek kis létszámban, hogy a szociális munkás által vezetett folyamat közös céljaik megvalósításában, problémáik megoldásában segítse őket.
A terápiás csoportmunka egy speciális módszer, amely a csoportvezetőtől egyfajta kettős szerepet vár el. Egyrészt tudnia kell külső szemlélőnek maradnia, aki vezetőként irányít, facilitál, másrészt a hatékonyabb segítés érdekében képesnek kell lennie az önsegítő csoportokból hozott saját élményű, tudatos megosztásra is. Ez sok szakmai identitás-problémát, dilemmát hoz felszínre. A képzés felkészíti a résztvevőket arra, hogy ezekkel a nehézségekkel szembenézzenek és képessé váljanak kezelni azokat mind elméletben, mind gyakorlatban, vagyis alkalmassá váljanak terápiás és egyéb csoportok vezetésére.

A képzés témái:
– A terápiás csoport-dinamika elmélete
– A csoport-fejlődés lélektana
– A csoportszerepek elmélete
– Az önsegítő csoportok elmélete, filozófiája
– Kommunikációs kompetencia fejlesztése elméletben és gyakorlatban
– A terápiás csoportok működtetése a közösségi szociális munka alapja, amely a mai pszichiátriai ellátás, szenvedélybeteg ellátás, gyerekvédelem, hajléktalanellátás elengedhetetlen eleme.