Szenvedélybeteg „Terápiás Csoportok” csoportvezetői tanácsadás (E-001465/2016/D004)

Rövid összefoglaló

A csoportmunka a szociális munka egyik alapvető módszere, mely során hasonló érdekű és/vagy közös problémákkal küzdő személyek rendszeresen összegyűlnek kis létszámban, hogy a szociális munkás által vezetett folyamat közös céljaik megvalósításában, problémáik megoldásában segítse őket.

A terápiás csoportmunka egy speciális módszer, amely a csoportvezetőtől egyfajta kettős szerepet vár el. Egyrészt tudnia kell külső szemlélőnek maradnia, aki vezetőként irányít, facilitál, másrészt a hatékonyabb segítés érdekében képesnek kell lennie az önsegítő csoportokból hozott saját élményű, tudatos megosztásra is. Ez sok szakmai identitás-problémát, dilemmát hoz felszínre. A képzés felkészíti a résztvevőket arra, hogy ezekkel a nehézségekkel szembenézzenek és képessé váljanak kezelni azokat mind elméletben, mind gyakorlatban, vagyis alkalmassá váljanak terápiás és egyéb csoportok vezetésére.

A képzés témái:

  • A terápiás csoport-dinamika elmélete
  • A csoport-fejlődés lélektana
  • A csoportszerepek elmélete
  • Az önsegítő csoportok elmélete, filozófiája
  • Kommunikációs kompetencia fejlesztése elméletben és gyakorlatban

A terápiás csoportok működtetése a közösségi szociális munka alapja, amely a mai pszichiátriai ellátás, szenvedélybeteg ellátás, gyerekvédelem, hajléktalan ellátás elengedhetetlen eleme.

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik:

  • nyitottak a csoportmunkára és szeretnének csoportokat indítani
  • nyitottak a saját élményre és új módszerek elsajátítására
  • szenvedélybetegekkel és/vagy pszichiátriai betegekkel, fiatalokkal, rászoruló családokkal dolgoznak
  • tapasztalati szakemberek