Így segítünk növelni klienseink munkavállalási esélyeit!

Alapítványunk 2015. évi szakmai tervei között szerepel, hogy a komplex szociális ellátás keretein belül olyan támogatói tréninget tartsunk, mely alkalmas az intézményeinkben gondozott kliensek piaci foglalkoztatási esélyeinek – és egyben mindennapi szociális munkánk hatékonyságának – növelésére.

Az elkészült, tematizált ismeretanyag hat digitális, informatikai rendszerbe illesztett képzési modult tartalmaz a résztvevő kliensek re-szocializációjaként, lehetőségeik, esélyeik kiterjesztését célozva.

Témakörök:

a) Munkajogi alapismeretek

b) Vállalkozási alapismeretek

c) Önfoglalkoztatás kérdései

d) A munkavállalást támogató szolgáltatások és támogatások

e) A munkavállalás kommunikációs kérdései az egyén/kliens oldaláról

f) Új álláskeresési technikák és azok alkalmazása

Az elkészült ismeretanyag minél megfelelőbb átadását az Orczy Klubban kialakított mini oktatási kabinetünk (4 számítógép, internet hozzáféréssel) szolgálja, ahol ez év szeptemberétől kezdődik – önkéntes alapon – klienseink képzése.

facebooktwittergoogle_plusfacebooktwittergoogle_plus